Pościółkujmy!

Słuchajmy Natury i ściółkujmy w naszych ogrodach. Jest to bezsprzecznie korzystne dla gleby. Powoduje zachowanie ciepła, wilgotności i przewiewności gleby, ograniczanie zachwaszczanie, wzbogaca glebę w materię organiczną i składniki pokarmowe poprzez stopniowy rozkład mulczu. W przyrodzie gleba nigdy nie pozostaje naga. No chyba, że na pustyni… Pościółkujmy zgodnie z Naturą, ale i z zasobnością naszego portfela. Przyjmijmy, że podstawowym kryterium wyboru ściółki będzie jej cena … Czytaj dalej Pościółkujmy!